Handelen tijdens agressie

Incidenten komen helaas voor in het contact met burgers, ondanks alle maatregelen die de organisatie treft om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.

In het contact met de burger is de medewerker aan zet, maar kan wel ondersteund worden door technische en organisatorische maatregelen. Voorspelbaarheid in en betrouwbaarheid van interne afspraken in deze zijn van zeer groot belang voor het veiligheidsgevoel van medewerkers.

Als coördinator agressie en geweld kun je een bijdrage leveren aan de volgende voorzieningen:

  • Het zorgen voor alarmeringsmogelijkheden op alle locaties, zowel binnen als buiten het gemeentehuis, op huisbezoek en bij werken in de openbare ruimte.
  • Beschrijven van de alarmeringsprocedure en alarmopvolging voor alle locaties, op huisbezoek en bij werken in de openbare ruimte. In het document alarmering en alarmopvolging worden verschillende mogelijkheden uitgewerkt.
  • Afspraken maken over het evt. werken met cameratoezicht en het schrijven van een cameraprotocol (zie ook de checklist cameratoezicht).
  • Leidinggevenden stimuleren om de alarmprocedure en -opvolging regelmatig te oefenen met het team, op de eigen locatie.