Over

Website

Deze arbocatalogus is van toepassing op alle werkgevers en werknemers in de gemeentelijke sector. Volgens de Arbowet vallen hier ook stagiairs, leerlingen, inleen- en uitzendkrachten onder voor zover zij onder gezag van de gemeentelijke werkgever vallen. Deze arbocatalogus is niet van toepassing op werknemers van een ander bedrijf die werkzaamheden binnen de organisatie verrichten onder verantwoordelijkheid en regie van dat andere bedrijf. Ook vrijwilligers vallen hier niet onder. Vanzelfsprekend moet de werkgever er wel voor zorgen dat ook die externe werknemers veilig kunnen werken.

Opstellers zijn de sociale partners: VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, die gezamenlijk de werkgevers en werknemers hiervan vertegenwoordigen. Deze partijen hebben de arbocatalogi werkdruk, fysieke belasting, agressie en geweld en beeldschermwerk in 2019 vastgesteld en is door de I-SZW positief getoetst. De partijen hebben 26 februari 2021 geconcludeerd dat het wenselijk is dat de WSGO en daarmee de organisaties die lid zijn van de WSGO formeel gebruik kunnen maken van de Arbocatalogus. De WSGO is voor alle gemeentelijke organisaties (zoals samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, GGD-en etc) de werkgeversvereniging. De Arbocatalogus Hybride werken is in 2022 vastgesteld.

A&O fonds Gemeenten helpt de gemeenten het verschil te maken in de samenleving. We bieden een breed palet aan kennis, netwerken, ondersteuning en inspiratie om bij te dragen aan vitale en wendbare gemeentelijke organisaties. Wat dat concreet inhoudt? Lees meer over onze missie, de omgeving waarin we werken en de strategie waarmee we dat doen.