Over

Website

De catalogus is bedoeld voor alle werkgevers en werknemers van gemeentelijke organisaties, die onder de CAO CAR-UWO vallen. Opstellers zijn de sociale partners: VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, die gezamenlijk de werkgevers en werknemers hiervan vertegenwoordigen.

Deze partijen hebben de arbocatalogi in 2019 vastgesteld (en begin dit jaar ze door de I-SZW positief getoetst). De partijen hebben 26 februari 2021 geconcludeerd dat het wenselijk is dat de WSGO en daarmee de organisaties die lid zijn van de WSGO formeel gebruik kunnen maken van de Arbocatalogus. De WSGO is voor alle andere gemeentelijke organisaties (zoals samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten, GGD en etc) de werkgeversvereniging.

A&O fonds Gemeenten helpt de gemeenten het verschil te maken in de samenleving. We bieden een breed palet aan kennis, netwerken, ondersteuning en inspiratie om bij te dragen aan vitale en wendbare gemeentelijke organisaties. Wat dat concreet inhoudt? Lees meer over onze missie, de omgeving waarin we werken en de strategie waarmee we dat doen.