Agressie en geweld

Agressie en geweld

De confrontatie met publieksagressie is een belangrijk arbeidsrisico in gemeenten. Medewerkers met veelvuldig publiekscontact worden helaas regelmatig geconfronteerd met vormen van verbale agressie en soms ook met bedreiging of zelfs fysiek geweld. Ook kunnen medewerkers te maken krijgen met ondermijnende invloeden, bijvoorbeeld in situaties van vergunning of handhaving of via sociale media.

Aandacht hiervoor hebben is niet nieuw. Gemeenten werken al jaren aan het verkleinen van het risico, maar kunnen het helaas niet wegnemen. Daarom blijft het thema om aandacht vragen. Als coördinator agressie en geweld vervul jij hierin een belangrijke rol.