Arbocatalogus gemeentelijke organisaties

De arbocatalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In de catalogus lees je wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

Met de arbocatalogus maken sociale partners afspraken over het aanpakken van arbeidsrisico’s door gemeentelijke organisaties.

De Arbocatalogus is goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie voor de onderwerpen beeldschermwerk, fysieke belasting, agressie en geweld en werkdruk. Dat betekent dat de Nederlandse Arbeidsinspectie ze zal gebruiken als referentiekader bij inspecties in de branche.