Agressie voorkomen

Het ontstaan van agressie is moeilijk te voorspellen en niet altijd te voorkomen. Toch kan de gemeente wel een aantal dingen doen om de kans dat agressie ontstaat te verkleinen.

Burgers zijn regelmatig ontevreden over de dienstverlening, voelen zich niet prettig bejegend door een medewerker, vinden procedures ingewikkeld of hebben last van wachttijden. Allemaal aanleiding voor het ontstaan van frustratie, die kan uitmonden in agressie. Agressie door een burger is niet goed te praten. Wel is het belangrijk te investeren in het wegnemen van aanleidingen voor het ontstaan ervan.

Je kan daarbij denken aan de volgende preventieve maatregelen:

Als coördinator agressie en geweld is het je taak om, waar nodig, directie en ondernemingsraad te wijzen op deze preventieve maatregelen, om voorstellen te doen voor invulling van missende onderdelen en om teams en leidinggevenden te ondersteunen bij het concretiseren van maatregelen in het eigen team.