Herkennen en beoordelen van beeldschermwerk

Herkennen van knelpunten door beeldschermwerk begint met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en afhankelijk van het risico bestreden worden via een plan van aanpak. Hiervoor is de RI&E Gemeenten beschikbaar. Het is raadzaam om bij de interpretatie van risico’s te zorgen voor voldoende deskundigheid.

Oorzaken KANS - 6W model

KANS bij beeldschermwerkers wordt veroorzaakt door de langdurig statische belasting van de spieren in de armen, nek en schouders en onvoldoende afwisseling van de werkhouding. Dit zorgt voor een verminderde bloedcirculatie. Dit in combinatie met steeds dezelfde dynamische bewegingen zoals scrollen, muizen en typen kan zorgen voor pijnklachten en op den duur KANS.

De factoren die KANS veroorzaken zijn divers. Zo speelt de werkorganisatie een rol, maar ook de ergonomie van de werkplek en het gedrag van de medewerker zijn van belang. Deze werkfactoren, die een relatie hebben met het ontstaan van KANS, kunnen worden ingedeeld in de volgende groepen, ook wel het 6W model genoemd:

Werkorganisatie, Werkdruk, Werkplek, Werkwijze, Work-out, Werk-privé balans

Zie ook Toelichting op de zes werkfactoren.

Beoordelen knelpunten

Om knelpunten te kunnen beoordelen wordt vaak een werkplekonderzoek uitgevoerd. In dit werkplekonderzoek worden alle werkplekfactoren beoordeeld. Er wordt voor elk van de genoemde factoren onderscheid gemaakt in drie risiconiveaus, rood – oranje – groen, om daarmee de kans op het ontstaan van KANS te bepalen. Rood geeft aan dat er een knelpunt is. Oranje betekent een mogelijk knelpunt, terwijl groen duidelijk maakt dat er geen knelpunt is. Hierbij geldt: hoe meer werkfactoren zich in rood of oranje bevinden, hoe groter het risico op klachten.

Om de risico’s in kaart te brengen, kun je gebruik maken van de Checklist Beeldschermwerk Medewerkers of de Checklist Beeldschermwerk Afdelingen.

Een andere methode is de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) ontwikkeld door TNO. Checklist BAS is een methode om te bepalen òf, en zo ja welke risico’s aanwezig zijn bij werk met een beeldscherm en geeft persoonlijke adviezen en verbeterpunten om risico's omlaag te krijgen. De checklist is eenvoudig toe te passen en bestaat voor het grootste deel uit ja-nee vragen. De methode is bedoeld voor medewerkers die (gemiddeld) meer dan 2 uur per dag aan een beeldscherm werken. De beoordeling gebeurt op individueel niveau; de invoer en resultaten gelden dus ook alleen voor je eigen situatie. De methode is niet bedoeld voor de beoordeling van functies, afdelingen of groepen medewerkers die hetzelfde werk doen. Zie meer informatie Beter Achter je Schermen (BAS).