Te hoge werkdruk aanpakken

Met inzicht in de energievreters en energiegevers, is het tijd om maatregelen te bedenken.

Energiegevers vergroten en energievreters verminderen

Met inzicht in de energievreters en energiegevers, is het tijd om maatregelen te bedenken. Het gaat er daarbij om energievreters te verminderen én energiegevers te vergroten. Energievreters verminderen ligt voor de hand. Problemen los je immers op! Energiegevers vergroten is echter óók belangrijk. Energiegevers helpen om in balans te komen en te blijven.

Energiegevers vergroten

Wat je aandacht geeft groeit. Zo ook energiegevers. Alleen al door stil te staan bij wat er goed gaat, kan iemand er meer van genieten en beter in balans komen. Door bijvoorbeeld aan het eind van een werkdag op te schrijven wat er goed ging kan iemand de dag positief afronden.

Daarnaast kun je als maatregelen denken aan (nieuwe) activiteiten waar iemand energie van krijgt. Meer tijd met collega’s doorbrengen bijvoorbeeld, of wat wisselingen in het takenpakket. De Checklist energiegevers vergroten kan zowel op individueel als op groepsniveau inspiratie bieden.

Energievreters verminderen

Soms liggen de maatregelen om energievreters te verminderen logisch voor de hand. En soms is het lastig om te bedenken wat écht zou werken. Bijvoorbeeld doordat dat er al van alles geprobeerd is wat niet werkte. Of doordat er voor een maatregel tijd, geld en consensus van anderen nodig is.

Begeleid je een individuele medewerker bij het bedenken van maatregelen? Bedenk dan samen eerst een lange lijst mogelijkheden en laat de medewerker daarna kiezen wat het beste past.
Ga je met je hele team aan de slag? Organiseer dan een brainstorm. Maak ook hiervoor een bewuste keuze of je de brainstorm zelf begeleid of daar iemand anders voor vraagt. Bedenk bij de brainstorm ook eerst wat er allemaal mogelijk is voordat je gaat kiezen wat de beste optie is. Je kunt hierbij de maatregelenmatrix goed gebruiken om overzicht te krijgen welke ideeën op korte of lange termijn effect hebben, en wat ieder zelf, het team samen of wat anderen in de organisatie kunnen doen.

Wil jij inspiratie bij het bedenken van maatregelen?

Maatregelen zijn altijd maatwerk. Praktijkverhalen kunnen daarbij inspireren. Voor drie veel voorkomende energievreters bij gemeentelijke organisaties is een praktijkvoorbeeld beschikbaar: voor werkhoeveelheid, plaats- en tijdonafhankelijk werken en voor een disbalans werk-privé. Je vindt in deze praktijkvoorbeelden diverse mogelijke maatregelen. Maar let op: er zijn nog veel meer maatregelen mogelijk dan in het praktijkvoorbeeld worden beschreven. Gebruik de voorbeelden dus om je te laten inspireren, niet om te kopiëren!

Wijs de weg binnen je organisatie

In veel gemeentelijke organisaties zijn diverse maatregelen rondom werkdruk en werkplezier georganiseerd. Het is belangrijk om deze te kennen en te benutten. Zo kan het verstandig zijn om een medewerker bij signalen te adviseren om het open spreekuur van (de bedrijfsarts van) de arbodienst te bezoeken. Ook zijn er vaak allerlei cursussen beschikbaar, van omgaan met stress, time-management en ontspanningstechnieken tot en met persoonlijke ontwikkeling, computer- en andere vaardigheden. Verzuimt één van jouw medewerkers door werkdruk en stress? Ook dan sta je er niet alleen voor. Je kunt met een HRM/P&O adviseur overleggen welke mogelijkheden én welke grenzen er zijn voor jouw begeleiding.

Energievreters verminderen niet mogelijk? Loslaten en aanvaarden is ook een optie!

Soms lukt het niet om realistische maatregelen te bedenken voor de energievreters. En soms duurt het lang voordat een maatregel wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende tijd of geld beschikbaar is. In dat geval is het zinvol om te vragen of het verstandig is om de energievreter te aanvaarden en/of de irritatie erover los te laten. Niemand kan kiezen of het gaat regenen, wel is er een keuze om een paraplu op te zetten. Door los te laten en te aanvaarden kan de lading en stress van een energievreter afvallen. Loslaten werkt alleen als iemand het zelf wil, niet als het moet. Bij het vertellen over deze mogelijkheid is het dan ook belangrijk om de keuze aan de medewerker zelf te laten.

Keuzes gemaakt? Dan doorzetten én successen vieren!

Als er maatregelen zijn bedacht en gekozen, komt de tijd voor implementatie. Houd goed bij wat je hebt afgesproken en monitor de voortgang van de afspraken. Voor je het weet vergeet je als gewoontedier de goede voornemens en gemaakte afspraken. Dankzij het overzicht kun je bovendien zien wat er wél lukt. Geboekte successen geven energie én vertrouwen in het kunnen veranderen van energievreters en energiegevers.

Tip: Doe ook je voordeel met BRUIS!