Inzicht verdiepen

Wil jij met werkdruk en werkplezier van je team en medewerker(s) aan de slag? Dan is het handig om op een rijtje te zetten welke energievreters en energiegevers een rol spelen. De onderstaande lijstjes kunnen je op gang helpen.

Bij energievreters kun je bijvoorbeeld denken aan:

Voorbeelden van energiegevers zijn:

Ook privé doet mee

Privé zijn er bij medewerkers ook energievreters en energiegevers. Ze kunnen bijvoorbeeld voor veel zaken verantwoordelijk zijn, financiële zorgen hebben, of met ziekte en verlies van naasten te maken krijgen. Aan de energiegevende kant kun je denken aan bewegen en hobby’s. Deze privé energievreters en -gevers spelen ook een rol bij stress. Zeker als de privé-zaken invloed hebben op het werk mag je er best naar vragen, zodat je met de medewerker mee kunt denken hoe je er als werkgever rekening mee kunt houden. Gegeven dat dit zeer persoonlijke aspecten kunnen zijn, kan een medewerker ervoor kiezen om je niet alles te vertellen.

Een gesprek kan veel goeds bereiken

Als je bij een individuele medewerker stress-signalen ziet, kan je veel bereiken door met diegene in gesprek te gaan. Wie last heeft van werkdruk heeft vaak een machteloos gevoel. Een belangrijke tip is dan ook om in het gesprek een coachende stijl van leidinggeven te gebruiken. Met behulp van je vragen kan een medewerker inzicht en overzicht krijgen. Als de medewerker vervolgens zelf kiest welke maatregelen het beste bij hem passen krijgt hij regie weer terug en invloed op zijn situatie. De checklist kernvragen, checklist energiegevers en energievreters en je eigen plan kun je bij een dergelijk gesprek goed inzetten.

Een teambijeenkomst biedt veel kansen

Om inzicht te krijgen in de energievreters en energiegevers van je team kun je een groepsbijeenkomst goed inzetten. Bij zo’n bijeenkomst is het belangrijk om je betrokkenheid te laten zien, en nieuwsgierig te zijn naar de ervaringen van je team. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat je de bijeenkomst organiseert omdat je het belangrijk vindt dat je medewerkers gezond en plezierig hun werk kunnen doen. Je nieuwsgierigheid laat je blijken door geïnteresseerde vragen te stellen. Als je een teambijeenkomst gaat organiseren, kan je het voorbeeldprogramma teambijeenkomst en de Checklist energiegevers en energievreters gebruiken. Kies daarbij bewust of je de bijeenkomst zelf wilt begeleiden of dat je daarvoor een procesbegeleider vraagt.

Wat als jij in de lijst met energievreters staat?

Het kan voorkomen dat medewerkers iets van jou als energievretend ervaren. Dat kan lastig en ongemakkelijk voor je zijn. Het kan ook de kans geven op openheid en iets van elkaar leren. Vraag eens door naar wat er energievretend is. Soms gaat het er alleen om dat je de boodschapper van negatief nieuws bent, of van stijgende taakeisen. Ook kan er kritiek op je stijl van communiceren en leidinggeven zijn. Bedenk wat jij en wat de medewerkers zelf kunnen doen om deze energievreter te verminderen. Is de situatie te lastig of te ongemakkelijk? Schakel dan een onafhankelijke derde in. Samen met HR- en arboprofessionals kun je nagaan wie er binnen of buiten je organisatie kan ondersteunen.