Te hoge werkdruk voorkomen

Liever voorkomen dan genezen! En je kunt van alles doen om te hoge werkdruk te voorkomen en werkplezier in je team te bevorderen. Het belangrijkste is om het werk goed en gezond te organiseren en om medewerkers over werkdruk en werkplezier voor te lichten.

Werk goed en gezond organiseren

Het werk goed organiseren is soms vanzelfsprekend, en soms een hele uitdaging. Rondom werkdruk en werkplezier zijn de volgende punten belangrijk:

 • Acceptabele en realistische taakeisen;
 • Voldoende regelmogelijkheden;
 • Voldoende afwisseling in het werk;
 • Goede informatievoorziening over wat beter kan én over wat er goed gaat;
 • Proactief inspelen op werkdrukverhogende situaties;
 • Rust nemen en successen vieren na werkdrukpieken;
 • Aandacht voor individuele mogelijkheden en verschillen.

Ook je stijl van leidinggeven is van belang. Je kunt hierbij denken aan je medewerkers tijdig informeren en betrekken, naar hun suggesties luisteren en er wat mee doen en je waardering expliciet uiten. Denk tot slot ook aan je voorbeeldrol en eigen uitstraling rond werkdruk en werkplezier is van belang. Als je zelf laat zien dat je je werk goed en rustig doet, en ook tijd neemt voor ontspanning zal je team ook minder geneigd zijn tot gestresst en gejaagd gedrag. Dus zeg wat je doet, doe wat je zegt en laat zien dat je doet wat je zegt!

Voorlichting aan medewerkers

Het is belangrijk om regelmatig met medewerkers over werkdruk en werkplezier in gesprek te gaan. Dit kan zowel in bilaterale gesprekken als in werkoverleg, op formele als op informele momenten. Het is daarbij belangrijk dat medewerkers:

 • Signalen van werkdruk en werkplezier bij zichzelf leren herkennen;
 • Signalen van werkdruk en werkplezier bij elkaar leren herkennen en weten wat ze dan kunnen doen;
 • Weten welke mogelijkheden er zijn om zelf aan de slag te gaan;
 • Weten welke mogelijkheden er zijn om met hun team en in de organisatie aan de slag te gaan;
 • Andere relevante aspecten van het werkdrukbeleid en beschikbare maatregelen kennen.
 • In de organisatie en relevante maatregelen.

Je kunt dit doen door bijvoorbeeld de checklist individuele signalen van werkdruk en werkplezier uit te delen, in het teamoverleg de checklist team- en organisatiesignalen samen in te vullen of een app of youtube filmpje laten zien. Inspiratie hiervoor vind je in de digitale tiplijst. Er zijn bijvoorbeeld filmpjes met ervaringsdeskundigen die vertellen over hoe zij signalen bij zichzelf herkenden, of werkdrukdeskundigen die uitleggen hoe werkdruk, stress, etc. werkt.