Werkdruk en werkplezier herkennen

Signalen van werkdruk en werkplezier kun je goed herkennen. Zowel bij medewerkers, als bij je hele team. Het begint met inzicht het in elkaar zit.

Wat is werkdruk?

Werkdruk gaat over de druk die medewerkers in hun werk ervaren. Deze druk ontstaat door ‘werkdrukbronnen’ of ‘energievreters’, zoals de kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen, onduidelijke taakverwachtingen en miscommunicatie. Of deze druk tot problemen leidt, zoals stressklachten en fouten, is allereerst afhankelijk van die werkdrukbronnen: bijvoorbeeld welke het zijn, hoe veel het er zijn en hoe lang ze duren. Ook ligt het eraan in hoeverre deze werkdrukbronnen in balans zijn met ‘energiebronnen’ of ‘energiegevers’: positieve aspecten zoals regelmogelijkheden, ondersteuning krijgen en zinvol werk doen. Of de balans uit evenwicht raakt, is ook afhankelijk van individuele factoren zoals de beleving ervan door de medewerkers.

Herken de signalen bij je medewerkers

Wie langdurig meer energievreters dan energiegevers ervaart, kan er last van krijgen en uiteindelijk ziek van worden. Voordat iemand ziek wordt zijn er stress-signalen zichtbaar. Door die signalen bij een medewerker te herkennen en er iets mee te doen, kan je klachten en verzuim voorkomen.

Signalen van te hoge werkdruk en stress bij medewerkers zijn bijvoorbeeld:

Ook werkplezier kun je bij een ander herkennen. Dan zie je bijvoorbeeld de volgende signalen:

Ook op teamniveau zijn er signalen

Werkdruk en werkplezier kun je ook op teamniveau herkennen aan de gevolgen ervan. Werkdruksignalen in teams zijn bijvoorbeeld een minder prettige werksfeer, onderlinge irritaties, moeite om besluiten te nemen en hoog of stijgend verzuim. Werkpleziersignalen zijn bijvoorbeeld goede prestaties, elkaar ondersteunen, prettige humor en verbondenheid met het werk en het team.

Check de signalen regelmatig

Het is verstandig om zowel voor je gehele team als bij individuele medewerkers regelmatig signalen van werkdruk en werkplezier te checken. Je kunt hiervoor de checklist team- en organisatiesignalen en de checklist individuele signalen gebruiken. Ook zijn er online tests beschikbaar en te vinden in de digitale tiplijst.

Zie je veel en/of een stijgend aantal werkdruksignalen? En weinig of een dalend aantal signalen van werkplezier? Kom dan in actie!

Actie per medewerker? Of met je hele team?

Focus op wat er aan de hand is