Wat belangrijk is om te weten

De kern van werkdruk is in 1 alinea samengevat. Belangrijk voor u om te weten. Ook van belang: wat de minimale eisen vanuit de Arbowet zijn.

Zo zit werkdruk in elkaar:

Werkdruk gaat over de druk die medewerkers in hun werk ervaren. Deze druk ontstaat door ‘werkdrukbronnen’ of ‘energievreters’, zoals de kwantitatieve en kwalitatieve taakeisen, onduidelijke taakverwachtingen en miscommunicatie. Of deze druk tot problemen leidt, zoals stressklachten en fouten, is allereerst afhankelijk van die werkdrukbronnen: bijvoorbeeld welke het zijn, hoe veel het er zijn en hoe lang ze duren. Ook ligt het eraan in hoeverre deze werkdrukbronnen in balans zijn met ‘energiebronnen’ of ‘energiegevers’: positieve aspecten zoals regelmogelijkheden, ondersteuning krijgen en zinvol werk doen. Of de balans uit evenwicht raakt, is ook afhankelijk van individuele factoren zoals de beleving ervan door de medewerkers.

Wat u vanwege de Arbowet tenminste moet doen:

Elke organisatie is verplicht om werkdrukbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit betekent in ieder geval dat u regelmatig een RI&E (Risico-Inventarisatie & Evaluatie) moet doen. Blijkt uit de RI&E dat er functies en/of groepen zijn met een risico op te hoge werkdruk, dan moet u een verdiepend onderzoek doen en in het Plan van Aanpak maatregelen benoemen, invoeren en evalueren. Ook voorlichting geven aan medewerkers en leidinggevenden en het betrekken van de medezeggenschap bij uw werkdrukbeleid is verplicht.