Fysieke belasting

Fysieke belasting

De sterk veranderende context waarmee gemeenten te maken hebben, maakt het van belang dat medewerkers gezond, competent en gemotiveerd zijn. Gezondheid is het fundament van duurzame inzetbaarheid en omgaan met de veranderingen.