Belangrijke aandachtspunten voor beleid en maatregelen

Het is belangrijk om beleid te formuleren rondom het herkennen van werkdruk en werkplezier, het aanpakken van te hoge werkdruk en preventie en continue aandacht. Zowel op organisatieniveau, teamniveau als individueel niveau is het daarbij van belang om uw beleid op het verminderen van werkdrukbronnen én op het vergroten van energiebronnen te richten.

In elke gemeentelijke organisatie is het van belang om:

  • Het werk gezond te organiseren;
  • Goed in te spelen op werkdrukverhogende situaties en risicofactoren;
  • Voor voldoende voorlichting en training van uw medewerkers, leidinggevenden en staffunctionarissen zorg te dragen;
  • Maatregelen continu beschikbaar te stellen waar in geval van hoge werkdruk gebruik van gemaakt kan worden;
  • Een participatieve aanpak te faciliteren en te ondersteunen, zodat teams en medewerkers bij een te hoge werkdruk worden betrokken en begeleid om tot maatwerkmaatregelen te komen;
  • Zo nodig en zo mogelijk werkdrukverlichtende maatregelen te nemen;
  • Goed en regelmatig informatie te verzamelen en te analyseren, zodat u bij (het risico op) te hoge werkdruk tijdig in actie kunt komen.