Tijd om met werkdruk aan de slag te gaan?

Er zijn meerdere redenen waardoor u kunt besluiten om met werkdruk aan de slag te gaan.

Eén van de onderstaande redenen kan de aanleiding zijn:

  • Als u verwacht dat een aanpak kansen biedt om goed werkgever te zijn, om uw medewerkers te ondersteunen om goed en plezierig te functioneren en/of om een impuls te geven aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers;
  • Als u te veel signalen van te hoge werkdruk in uw organisatie ziet of vanuit uw organisatie krijgt.
    Signalen van te hoge werkdruk zijn bijvoorbeeld te hoog/stijgend verzuim en verloop, klachten (van medewerkers over de werkdruk en van anderen over de dienstverlening), achterstanden, fouten, onderlinge irritaties en misverstanden, gehaast en gejaagd gedrag, besluiteloosheid en verzanden in bureaucratie;
  • Als u te weinig signalen van werkplezier in uw organisatie ziet of vanuit uw organisatie krijgt. Signalen van werkplezier zijn bijvoorbeeld goede prestaties, betrokkenheid bij de organisatie en initiatieven om de dienstverlening uit te breiden/te verbeteren;
  • Als vanuit onderzoek zoals de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) en/of een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) blijkt dat het nodig is;
  • Als dit beleidsterrein nog onvoldoende is uitgewerkt.