Agressie en geweld

Agressie en geweld

De confrontatie met publieksagressie is een belangrijk arbeidsrisico in gemeentelijke organisaties. In alle functiegroepen waarin met burgers gewerkt wordt, is het risico op vormen van publieksagressie aanwezig. Dat geldt overigens niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor politieke ambtsdragers.

U leest hier informatie die voor u als directie van een gemeentelijke organisatie belangrijk is.