Klachten aanpakken

Neem klachten serieus en schakel hulp in

Bij KANS geldt heel duidelijk: hoe eerder actie wordt ondernomen om de klachten aan te pakken, hoe groter de kans op goed herstel! Laat medewerkers met klachten er niet mee doorlopen. Als je te lang wacht en klachten negeert, kan het leiden tot verzuim. Laat bij ernstige klachten de medewerker contact opnemen met de bedrijfsarts of huisarts om te voorkomen dat de pijn een chronisch karakter krijgt.

Weet de weg

In veel gemeentelijke organisaties zijn diverse maatregelen rondom beeldschermwerk georganiseerd of is er informatie te vinden op intranet. Het is belangrijk om de goede weg te kennen en te benutten. Als je deze weg niet kent, vraag het de Arboprofessional / preventiemedewerker.

Laat een werkplekonderzoek uitvoeren

Je kan ook een werkplekonderzoek laten uitvoeren door een deskundige en op basis van het advies aanpassingen gericht op herstel organiseren. Houd er als leidinggevende rekening mee dat dit een verandering van taken en werkzaamheden tot gevolg kan hebben. Bespreek met de medewerker wat hij/zij nodig heeft en hoe je hem kan helpen in het opvolgen van de adviezen.