Gezond beeldschermwerk stimuleren

Er zijn verschillende mogelijkheden om gezond beeldschermwerk te stimuleren en te voorkomen dat medewerkers klachten krijgen. Hier volgen een aantal tips.

Organiseer voorlichting voor medewerkers

Bewaak de adviezen en geef het goede voorbeeld

Wat moet je regelen voor plaats onafhankelijk werken en de thuiswerkplek?