Afspraken met teams/afdelingen

Naast algemene uitgangspunten is het belangrijk gerichte, van het algemene beleid afgeleide, afspraken te maken met teams/afdelingen, zodat ieder team een teamprotocol heeft dat is afgestemd op de contactsoort met de burger en op de mate van risico op agressie. Ook met ketenpartners die, bv. in het sociaal domein, namens de gemeente in contact zijn met burgers, worden afspraken gemaakt over het voorkomen van en reageren op publieksagressie (zie samenwerkingspartners).