Aandacht voor agressie en geweld

Aandacht hiervoor hebben is niet nieuw. Gemeenten werken al jaren aan het verkleinen van het risico. Ontwikkelingen in het sociaal domein, digitalisering, de aankomende Omgevingswet, de toenemende focus op burgerparticipatie en vraaggestuurd werken, stellen echter andere eisen aan de gemeentelijke organisatie en leiden tot een andere interactie met burgers. In deze interactie tussen burger en overheid kan de communicatie behoorlijk onder druk staan en ook uitmonden in vormen van agressie als belediging of bedreiging. Dat is schadelijk voor de medewerker, kan de besluitvorming ondermijnen of negatief beïnvloeden en brengt daarmee de integriteit van de overheid in gevaar.

U leest hier informatie die voor u als directie van een gemeentelijke organisatie belangrijk is.