Arbocatalogus gemeentelijke organisaties

De arbocatalogus geeft informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In de catalogus lees je wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken.

*Het onderwerp hybride werken ligt momenteel (februari 2022) ter toetsing bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.