Aandachtspunten over Fysieke belasting

Fysieke belasting en fysiologische aandoeningen is de meeste genoemde oorzaak van ziekteverzuim in de personeelsmonitor gemeenten 2018. Op de derde plaats gevolgd door werkdruk en stress. Genoeg reden om aandacht voor dit thema te hebben. De ondernemingsraad kan een initiërende en toetsende rol vervullen bij de aanpak van fysiek belastend werk. Wat kan je als ondernemingsraad doen:

  • Breng in kaart welke functies te maken hebben met fysieke belasting.
  • Nodig medewerkers uit of zoek ze op. Vraag ze de ondernemingsraad te informeren over hoe het er voor staat met fysieke belasting en de aanpak hiervan.
  • Bepaal of fysieke belasting een specifiek aandachtspunt in het plan van aanpak is. Dit is vooral belangrijk als gezondheidsklachten aan rug, nek, schouders of ledematen een belangrijke oorzaak zijn voor ziekteverzuim. Ook bij veelvuldig risico op overbelasting is dit belangrijk.
  • Bepaal of de voorgenomen maatregelen in goede verhouding staan tot de geconstateerde problemen en of de problemen naar verwachting werkelijk zullen verminderen. Denk hierbij ook aan kleine (til)hulpmiddelen, aanpassingen in de werkorganisatie en instructies. Kijk ook naar al genomen maatregelen: zijn die effectief en efficiënt geweest en al voldoende benut? Voorkom ‘meer van hetzelfde’ als de impact ervan laag zal zijn.
  • Als er veel op dit gebied moet gebeuren, adviseer de bestuurder dan om van de verbeteracties een project of campagne ‘Fysieke belasting’ te maken onder leiding van een (zwaargewicht) leidinggevende. Dit kan uitsluitend binnen een afdeling of dienst zijn, of voor specifieke functiegroepen of werkplekken, maar ook in de gehele gemeentelijke organisatie.
  • Adviseer een participatieve aanpak, dus met betrokkenheid van werknemers en middenkader. Bevorder daarbij een beleidsmatige aanpak zodat het niet bij een eenmalige actie blijft. Adviseer hierin ook betrokkenheid van de afdeling P&O, de bedrijfsarts/arbodienst of een andere deskundige organisatie. Zo kan effectief gebruikgemaakt worden van hun kennis en praktijkervaringen. De campagne ‘Schiet op het werk’ van het A+O fonds Gemeenten is hier een goed voorbeeld van en kan hiervoor prima worden gebruikt.
  • Check, wanneer de uitvoering gestart is, zo nu en dan in de wandelgangen bij medewerkers wat ze merken en vinden van de verbeteracties. Geef belangrijke positieve en negatieve signalen door aan de bestuurder.

De Checklist risico’s fysieke belasting helpen je per risico een beeld te krijgen van de huidige aanpak.